Izven sodno reševanje potrošniških sporov
Podjetje Jaša Bombač s.p. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanje potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Platforma za reševanje sporov je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Več informacij o platformi za reševanje sporov je na voljo na spletni strani http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm