Skip links

Energijska napoved za december 2020

Če to bereš, potem se verjetno zavedaš, da je trenutno dogajanje v svetu katalizator za naš osebni in duhovni razvoj, okoliščine, ki izvirajo iz tega pa so pravzaprav darilo, ki nam omogoča, da vse kolektivne energije, ki pritiskajo na nas, zavestno uporabimo za lastno preobrazbo. Tam, kjer ni energije, ni gibanja; tam kjer ni gibanja, ni spremembe.

Tisti, ki je moder, bo izkoristil to obdobje, da energije usmeri v razkroj vsega, kar ni izraz ljubezni in v sebi ter svojem življenju ustvaril prostor za vse, kar je. Kolektivne energije so močne, hkrati pa nam je bil od marca naprej podarjen čas in prostor, da lahko namenimo svojo pozornost tem energijam, predvsem pa občutkom, ki jih v nas vzbujajo. Tvoje zavedanje je tisto, ki odloča o tem, kako boš energije usmeril ter kaj boš z njimi ustvaril.

Energije meseca oktobra in novembra 2020

Če je mesec oktober v nas aktiviral jezo, kot glavni obrambni mehanizem, s katerim smo se v življenju naučili uveljavljati svojo moč in si s tem zagotoviti občutek varnosti, je ta jeza skozi oktober počasi pojenjala.

Jeza je močno čustvo, ki ima moč delovanja samo kratek čas, potem pa skuri samo sebe in pogosto tudi nas (v osnovi ni konstruktivna in redko kaj doseže na dolgi rok) in se začne umikati v ozadje, tako, da lahko na površje pride tisto, kar v resnici jeza varuje in to je naša neizražena žalost.

Žalost spremlja občutek nemoči, ki pa nas naredi ranljive, zato pogosto prekrivamo in branimo svojo žalost z jezo, ki jo spremlja občutek moči. V mesecu novembru se je tako jeza začela umikati žalosti, naša aktivnost pa se je začela spreminjati v pasivnost. Jeza je aktivna in v obrambi poskuša uveljaviti svojo voljo navzven, žalost pa je pasivna, nagnjena k umiku in po naravi samoreflektivna.

Takrat, ko se jeza začne spreminjati v žalost, pomeni, da smo naredili en korak k sebi. Šele, ko se namreč ustavimo, si ponudimo prostor za to, da smo ranljivi, da pogledamo globje vase in v svoje srce ter prevzamemo odgovornost za to, kar se nahaja v njem, lahko stopimo v svojo pravo moč, ki je zasidrana v zaupanju vase in v življenje.

Borba ljudi za svoje pravice se je tako v novembru začela spreminjati v pomanjkanje volje, apatičnost in tihi obup, ki ga je vsak seveda doživljal različno, glede na svoje življenjske okoliščine in stopnjo zavedanja na kateri se nahaja. V resnici pa je (bila) ta kolektivna žalost odlična priložnost, da še bolj odpremo srce in pogledamo kaj se skiva v njem.

V mesecu novembru smo tako predvsem opuščali in se poslavljali, v neki meri tudi od načina življenja, ki smo ga do sedaj poznali, ker globoko v sebi vsi vemo, da se svet spreminja in, da če želimo opolnomočeni stopiti v novo dobo, moramo opustiti to, kdo smo bili v stari dobi in ustvariti prostor za nov izraz sebe. Šele, ko smo pripravljeni izpusitit staro, lahko v naše življenje pride novo. To pa se predvsem nanaša na idejo samih sebe, idejo tega, kaj je prav in narobe in idejo tega, kako bi stvari v svetu morale biti.

Energije meseca decembra 2020

Mesec december je mesec največjih (potencialnih) prebojev, energije meseca decembra pa te bodo toliko podprle, kolikor odgovornosti boš pripravljen prevzeti za svojo izkušnjo življenja. Mesec oktober in november ni bil čas akcije, bil je čas sprejemanja in opuščanja, v mesecu decembru pa se energije začenjajo že premikati iz pasivnosti v notranjo aktivnost, od opuščanja v postavljanje novih temeljev. To ne pomeni še delovanje navzven, ampak postavljanje novih temeljev navznoter. Poganjanje korenin.

Čeprav je to tematika, ki je v skladu z naravnimi cikli, prisotna vsak december, pa je letošnji december nekaj posebnega. Leto 2021 bo energijsko namreč še bolj intenzivno kot leto 2020. Tisti, ko so se pretekla leta intuitivno pripravljali na to, kar prihaja in so tudi leto 2020 izkoristili za notranje delo, bodo imeli v letu 2021 izjemne priložnosti za izkoriščanje svojih dušnih potencialov, vse pa je odvisno od tega, kako dobro bodo postavljeni v sebi. Tisti, ki tega niso počeli, ki so odgovornost za svojo izkušnjo življenja prelagali na druge, pa bodo prihodnje leto še bolj izzvani s strani življenja, ki bo še močneje rušilo njihove stare temelje.

Skladno s tem in z zavedanjem, da smo vsi povezani in, da navkljub temu, da hodimo po drugačnih poteh, skupaj predstavljamo celoto, pa bi rada izpostavila še to, da bodo kolektivne energije v letu 2021 spodbujale vse tiste, ki so dovolj močni, da prevzemajo odgovornost za svoje življenje, da so močni tudi za vse tiste, ki v temu trenutku iz takšnih ali drugačnih razlogov te moči nimajo. To ne pomeni, da prevzemamo lekcije drugih, temveč, da se zavedamo svojega poslanstva in odgovornosti, ki pride s tem in sijemo v svoji luči, ne glede na vse.

Energijska priprava na leto 2021

December 2020 je tako pomemben mesec za notranje delo, za postavljanje svojih osebnih energij in jasno opredelitev vrednot, ki bodo usmerjale naše delovanje v letu 2021. S tem namenom bom tudi leto izvedla 4 tedenski program “ENERGIJSKA POSTAVITEV ZA LETO 2021”, kjer bomo celostno pristopili k energijski pripravi na nov cikel časa.

Več informacij o 4 tedenskem programu objavim na svojih socialnih medijih v prihodnjih dneh, za zaključek prispevka pa spodaj prilagam enega izmed mojih intuitivnih uvidov, ki metaforično ponazarja glavno lekcijo meseca decembra.

Gozd je le toliko močan, kolikor je močno posamezno drevo. Poženi močne korenine, preden postaneš gozd. Objemi se iz ljubezni, ne iz strahu. In svetloba bo prekrila Zemljo.”